Extraescolars escola Joan Roca Guipúscoa

Per aquest curs 2021-2022 les activitats extraescolars són escacs, xinès, robòtica, anglès, natació, iniciació esportiva, judo, voleibol, urban dance, coral, guitarra, guitarra elèctrica, Musicàlia, violí, piano, cant modern, teatre musical, bateria, Creàlia i pàdel.

Com cada any posem en marxa les activitats extraescolars de l’Escola. Aquestes activitats complementen l’educació dels nostres alumnes, ja que contribueixen a potenciar diferents habilitats, fomentar els hàbits i valors, i millorar el treball individual i en petit grup.

Recorda que comencem les activitats a partir de l’1 d’octubre. Reserva la teva plaça trucant al 933 072 066!

A continuació, en cada apartat podeu veure de què tracta l’activitat, quins són els seus objectius i a quin grup d’edat va destinada. Seguidament trobareu els horaris, preus de les diferents activitats i una butlleta orientativa per saber més o menys el nombre d’alumnes de cada activitat. Es podran fer les activitats sempre i quan hi hagi un número mínim de participants que ho determinarà l’escola depenent de l’activitat.

Escacs

És un esport que té com a objectiu principal desenvolupar capacitats bàsiques com l’atenció, estimular la memòria, treballar la presa de decisions, la codificació, l’abstracció i afavorir la concentració.

Cursos: P5 i Primària

Robòtica

Activitat setmanal en la qual els nens, utilitzant un recurs tecnològic basat amb material “LEGO robòtic” poden desenvolupar capacitats creatives, habilitats socials i competències com: autonomia, iniciativa, responsabilitat, creativitat, treball en equip, autoestima i interès per a la investigació. Més endavant es pot arribar a participar en la “LegoLeague”

Cursos: Infantil i Primària

Anglès

L’objectiu és brindar-los seguretat al parlar així com la capacitat per entendre l’ús de l’idioma en situacions rellevants del dia a dia. Les classes són completament en anglès, amb un professor nadiu titulat i amb molta experiència treballant amb nens. Aquestes classes se centren especialment en aquelles activitats que agraden als nens, amb la possibilitat de moure’s, actuar, cantar i utilitzar la tecnologia. L’objectiu principal que promou l’ensenyament de l’anglès és el de sensibilitzar els alumnes de forma progressiva envers la llengua i la cultura anglosaxona. La bona qualitat del primer contacte amb la llengua garantirà en els alumnes un apropament progressiu que repercutirà de forma positiva en els seus aprenentatges futurs.

Cursos: Infantil i primària

Xinès

L’objectiu principal que promou l’ensenyament d’aquest idioma és el de sensibilitzar els alumnes de forma progressiva envers aquesta llengua i la seva cultura. Per això la bona qualitat del primer contacte amb la llengua garantirà en els alumnes un apropament progressiu que repercutirà de forma positiva en els seus aprenentatges futurs.

Cursos: Infantil i primària

Natació

El nostre programa té com a finalitat la millora de la tècnica dels estils de natació amb un plantejament esportiu sense abandonar l’ interès dels alumnes pels jocs aquàtics. Es fomenten els hàbits d’exercici físic per millorar el ritme respiratori, la propulsió, buscar una bona posició hidrodinàmica, perfeccionar la tècnica i altres destreses dinàmiques.

Cursos: Infantil i primària

Iniciació esportiva 1

Activitat que pretén oferir als alumnes una sèrie de jocs i activitats relacionades amb els esports (futbol, bàsquet ,voleibol ,handbol,…)amb els següents objectius: -Les activitats plantejades afavoriran l’autonomia de l’alumne per a la seva formació integral. – Cercar la millora de les capacitats perceptiu-motrius que serveixin de base per a un posterior aprenentatge esportiu, tècnic i tàctic. -Evitar l’especialització – Potenciar cooperació i la participació

Cursos: P3 i P4

Iniciació esportiva 2

Activitat que pretén oferir als alumnes una sèrie de jocs i activitats relacionades amb els esports molt orientada al mini-volei amb els següents objectius: -Les activitats plantejades afavoriran l’autonomia de l’alumne per a la seva formació integral. – Cercar la millora de les capacitats perceptiu-motrius que serveixin de base per a un posterior aprenentatge esportiu,tècnic i tàctic. – Potenciar cooperació i la participació

Cursos: P5, 1r i 2n de Primària

Pàdel

La finalitat d’aquesta activitat és la pràctica d’exercicis de familiarització amb els elements que intervenen en el Pàdel. Fem exercicis que ens permetin dominar la pilota i la pala, i alhora treballem diferents cops del joc: dreta, revés, joc de xarxa i servei. Mitjançant el joc individual i per equips practiquem les regles bàsiques d’aquest esport.

Cursos: Primària

Judo

L’objectiu principal de l’activitat és el desenvolupament de l’alumne en la transmissió de valors educatius: El codi moral del judo. Aquest codi desenvolupa valors com la cortesia, el coratge, la sinceritat, l’autocontrol, l’honor, la humilitat, l’amistat i el respecte. Cursos. Infantil i Primària Voleibol: És l’esport amb més tradició a la nostra Escola. Els objectius propis del treball físic i esportiu es veuen reforçats per altres que nosaltres creiem tant o més importants que aquests, com són els de valors i actituds individuals i col·lectives. Les classes agrupen nens/es de 3er a 6è de Primària. El grup participa en la competició organitzada pel Consell de l’Esport Escolar.

Cursos: De 3r a 6è de primària

Urban Dance

El Ball és una forma d’expressar i alliberar els sentiments i estats d’ànim a través de la música i la utilització de l’espai. Desenvolupa la coordinació, lateralitat i el ritme. La complexitat dels passos és variable i es planifica d’acord a l’edat i capacitat de l’alumne. Els nens poden desenvolupar millor la seva creativitat i el seu aprenentatge, la metodologia aplicada els permet una àmplia gamma d’experiències, el que contribueix a incrementar la seva autoestima i les seves habilitats motrius.

Cursos: Infantil i primària

Guitarra o guitarra elèctrica

Per aquells alumnes que vulguin adquirir habilitats en el maneig d’aquest instrument musical i nocions de solfeig. Es tracta d’una activitat destinada a Primària on els alumnes a part de realitzar la pròpia activitat, també participen en actes festius de l’Escola com el festival de Nadal o Primavera.

Cursos: P5 i Primària

Musicàlia

Aquest curs Kindermusic passa a dir-se Musicàlia, respectant l’essència de Kindermusic us proposem aquesta activitat amb l’objectiu d’introduir als infants al món musical a través de la cançó , el moviment, l’audició i la pràctica instrumental. Una manera lúdica d’iniciar-se al llenguatge musical, adquirint les habilitats necessàries els coneixements bàsics per a la futura pràctica d’un instrument musical.

Cursos: P3, P4 i P5

Piano i Violí

La fi d’aquesta activitat Extraescolar és desenvolupar en els alumnes la sensibilitat i la intel·ligència a través d’un coneixement bàsic de l’instrument i la interpretació musical. Alguns dels objectius que es persegueixen en aquesta activitat són adoptar una correcta posició corporal que permeti la col·locació de l’instrument i que afavoreixi el seu maneig, conèixer i desenvolupar les funcions motrius que intervenen en l’execució, conèixer les possibilitats sonores de l’instrument i les seves característiques, iniciar la comprensió del llenguatge musical per a la seva interpretació, adquirir nocions sobre afinació, conèixer i ser capaços d’interpretar un repertori adequat a cada nivell.

Cursos: P5 i Primària

Coral

L’activitat de Coral està destinada a aquells nens i nenes de Primària que gaudeixen a l’hora de cantar. Aprendran a fer-ho en grup i a tenir un bon control de la seva veu, evitant males postures i fent un escalfament previ al cant. Treballem un ampli repertori de cançons i cànons que de mica en mica anirem polint.

Cursos: Primària

Teatre Musical

És una activitat que desenvolupa la musicalitat, el sentit del ritme i la lateralitat a través de coreografies inspirades en diferents musicals que s’aniran adaptant a l’edat i les característiques de cada alumne.

Cursos: Infantil i primària

Cant Modern

És una activitat que desenvolupa la musicalitat i el sentit del ritme. Es fa un treball profund de la tècnica vocal a partir de cançons conegudes a través de un repertori actual.

Cursos: Primària

Bateria

L’activitat de bateria consisteix en un treball rítmic on els alumnes poden desenvolupar la seva creativitat i musicalitat d’una manera atractiva propera a les seves inquietuds.

Cursos: P5 i Primària

Creàlia

L’objectiu de Creàlia és treballar la creativitat a través de l’expressió artística. Es plantejaran exercicis de creació poc delimitats prenent com a referència l’art modern i contemporani. A través de Plensa, Gormley o Siqueiros, als alumnes posaran a prova la seva capacitat creativa treballant com a verdaders artistes.

Cursos : Infantil i primària

Disseny i impressió 3D

Com a novetat, aquest curs us oferim aquesta extraescolar que tracta de realitzar dissenys i models de peces a l’ordinador en 3 dimensions a través d’un programari específic i convertir-los en peces i prototips volumètrics i reals després de realitzar una impressió d’aquests dissenys amb una impressora 3D.

Cursos: Primària