Serveis a l’Escola Joan Roca Guipúscoa

Departament d'Orientació i Logopeda

Disposem d’un Departament d’Orientació format per psicòloga i logopedapròpies de l’escola i diverses mestres de suport pedagògic.

A més de portar seguiment de la tasca vers l’atenció a la diversitat de l’alumnat, aquest Departament coordina el Projecte d’Acció Tutorial, que fa coherents totes les accions dels tutors i professors, que realitzen un ensenyament personalitzat, respectant els diferents ritmes de maduració i estils d’aprenentatge, i afavorint la comunicació entre l’escola i la família.

Servei de Menjador

Oferim un servei de menjador de catering diari per tots els alumnes confiant l’excel.lència dels productes a una empresa de més de 20 anys d’experiència escolar. Un servei atès per personal especialitzat que ofereix als alumnes hàbits alimentaris, de funcionament i d’higiene personal.

Els menús són elaborats per especialistes, adequats a l’edat i a les necessitats dels alumnes, sempre tenint en compte les al·lèrgies o intoleràncies alimentàries i dietes puntuals.

Extraescolars

Les activitats extraescolars es realitzen fora de l’horari escolar i tenen com a finalitat millorar l’educació dels seus fills/es. Volem destacar com a objectius més importants de les activitats extraescolars els de millorar el coneixement d’una àrea educativafomentar els valors, promoure un seguit d’habilitatsaugmentar la participació dels alumnes en la vida escolar i millorar la convivència entre els companys.

Acollida i Permanències

Oferim un servei de d’acollida al matí de 7’30 a 9h per a totes aquelles famílies que ho necessitin i de permanències per la tarda de 17h a 18:30h. El funcionament i gestió d’aquest servei  escolar és responsabilitat del Coordinador d’Activitats i Serveis. En aquesta franja horària els alumnes estan sota supervisió de l’equip d’educadores de l’Escola.

Fundació Educare Instruendo

Es l’encarregada de l’atorgament d‘ajuts i beques, ajuda en la formació del professorat, l’Escola de mares i pares, l’intercanvi d’alumnes que realitzen les pràctiques a l’estranger i fomenta la participació en jornades educatives a tots els centres del Grup Escolar Roca.

Plataforma Educativa

Disposem d’una Plataforma Educativa que abraça tots els camps de l’escola, secretaria, administració, control d’alumnat, assistència a classe, programacions, butlletins de notes, sessions privades per pares, alumnes i professors… per això cada professor disposa d’un portàtil a l’aula.

Casals i Campus

Disposem de Servei de Casal i Esplai per tal d’oferir a les famílies la possibilitat de deixar a l’escola els seus fills i filles en dies de lliure disposició de l’escola, dies festius de NadalSetmana Santa, vacances d’estiu,…

L’equip de mestres de l’Escola organitza les activitats sota la supervisió del Coordinador d’Activitats i Serveis.

AMPA i Escola de Pares

Aquest Departament proposa a les famílies conferències de caire educatiu dins el marc de l’Escola de Pares, amb l’assistència de ponents de prestigi, com Eduard Estivill, Elsa Punset, etc.

Contacta amb l’Escola Joan Roca Guipúscoa

Rambla de Guipúscoa, 19
secretaria@escola-joanroca-guipuscoa.com
Telf. 933072066

Com arribar

+ Metro:
L2 Bach de Roda
L1 Clot

+ Autobús:
Línia V27 bus – Pg.Marítim/Canyelles
Línia 33 bus – Zona Universitària/Verneda
Línia H10 bus – Pl. Sants/Olímpic de Badalona

+ Tren:
Estació Clot-Aragó