Metodologia educativa a l’Escola Joan Roca Guipúscoa

Fons-blanc_Background_soft

Educació Infantil

La nostra Aula de Multiespais

Fons-blanc_Background_soft

Educació Primària

Arts and Crafts

Rúbriques

Portafolis

9punts_GUIP

“Clip–Clap – English for kids” és un mètode global basat en la motivació de l’alumne estimulant-lo a través del joc, de les cançons i de històries, creant situacions en anglès, en les quals l’alumne podrà desenvolupar al màxim les seves habilitats lingüístiques per poder comunicar-se en aquest idioma amb normalitat i adquirint el màxim de vocabulari.

Aquestes històries creen unes classes dinàmiques, participatives i motivadores, adequades a cada edat i amb les que es garanteix l’aprenentatge global de l’anglès.

Es treballa amb material divers (flashcards, wordcards, backgrounds, titelles, pissarres digitals), … i les sessions són diàries.

El pla lector de l’escola comença a P3, on els nens es familiaritzen amb paraules properes als seu entorn, com el propi nom i els noms dels companys, etiquetes posades a la classe, jocs de vocabulari…

A més a més, també contem amb un pla lector propi de l’escola, dissenyat per l’equip de mestres, de lectura sistematitzada, on els nens treballen a l’aula cada dia una pàgina del llibre amb la mestra.

És a dir, treballem la lectura amb diferents metodologies: globalitzada i analítica, i els combinem per afavorir l’aprenentatge del procés lector i la diversitat dels alumnes.

Un projecte didàctic i pedagògic (de 3 a 12 anys) basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica i que ofereix al professorat múltiples metodologies i recursos perquè els alumnes estiguin motivats.

Treballa tots els conceptes matemàtics des de ben petits per tal d’aprofitar la capacitat d’aprenentatge dels nens/es i l’adaptabilitat del seu cervell. L’objectiu és que siguin capaços d’analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context pràctic atenent la particularitat de cada infant.

El treball cooperatiu esdevé una de les eines del treball en equip que ens ajuda a reflexionar, a interaccionar, a establir relacions socials positives, a treballar les emocions, l’empatia i el respecte. Fa sentir l’alumnat responsable davant de la feina i el fa créixer tant a nivell emocional com acadèmic.

Les nostres aules són tecnològiques i ens permeten treballar en tots els àmbits de manera motivadora, especialitzada i individualitzada projectors, tablets, robots, pissarres digitals… les mestres estan formades en totes aquestes eines i per tant les usen de manera natural.

Volem potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències dels nostres alumnes a través de la resolució de reptes d’aprenentatge, connectant i donant resposta a les noves demandes del segle XXI, a través de la robòtica.

Aquest sistema d’ensenyament és interdisciplinari per què avarca àrees de diferents assignatures. Representa una manera de motivar l’alumnat, alhora que permet treballar de manera pràctica molts conceptes que sovint s’impartien de manera teòrica.

El treball per projectes ajuda als infants a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, afavoreix un aprenentatge significatiu.

El treball per projectes són tasques complexes que impliquen els alumnes en activitats de disseny, resolució de problemes, investigació i presa de decisions. Donen als alumnes l’oportunitat de treballar d’una manera relativament autònoma durant un període de temps ampli, i culmina en una presentació del treball a la resta del grup classe.

A partir de la pròpia experiència i l’expressió d’allò après. Es porta a terme una metodologia creativa on els nens/es, aprenen a observar, manipular, descobrir, crear i experimentar amb elements quotidians. Aquest treball manipulatiu es complementa amb el llenguatge.

L’educació en valors té molt a veure amb la qualitat de l’ensenyament. Per això, l’educació en hàbits i valors és una senya d’identitat de la nostra escola.

Com a educadors tenim el deure i la responsabilitat de pensar quins valors estem transmetent, reflexionar-hi, i decidir si són els que volem transmetre. L’educació en valors és un repte compartit que ens ha d’implicar a tots.

Treballem a través de l’1×1, adaptant-nos a la situació de cada alumne potenciant-lo al màxim de manera que pugui treure el millor de si mateix i així pugui utilitzar de manera efectiva els coneixements, habilitats i actituds apresos en els diversos contextos en què es pugui trobar.

Per aconseguir-ho, és fonamental la bona coordinació establerta entre cicles i amb l’Educació Infantil, els suports individualitzats i la continuació de la Primària, amb el Centre d’Estudis Roca.

Contacta amb l’Escola Joan Roca Guipúscoa

Rambla de Guipúscoa, 19
secretaria@escola-joanroca-guipuscoa.com
Telf. 933072066

Com arribar

+ Metro:
L2 Bach de Roda
L1 Clot

+ Autobús:
Línia V27 bus – Pg.Marítim/Canyelles
Línia 33 bus – Zona Universitària/Verneda
Línia H10 bus – Pl. Sants/Olímpic de Badalona

+ Tren:
Estació Clot-Aragó