Caràcter propi de les Escoles Joan Roca

El Grup Escolar Roca s’autodefineix com una escola privada concertada, en règim de coeducació, catalana, amb voluntat europeista i oberta al món. Es proposa complir una funció social i educativa dins de la línia dels que creiem en la democràcia i els valors humans i de respecte a la Declaració Universal dels Drets Humans.

Les Escoles Joan Roca Guipúscoa i Joan Roca Meridiana pertanyen al Grup Escolar Roca i disposen de les etapes educatives de Bressol, 2n Cicle d’Educació Infantil i Educació Primària. A més, els alumnes tenen continuïtat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerats i Formació Professional Específica al Centre d’Estudis Roca.

Ensenyament Innovador

Amb una metodologia pròpia, que treballa amb propostes innovadores i provades d’aprenentatge, que s’adapten en cada moment a l’evolució d’un món global, en benefici d’un ensenyament eficaç i motivador dels alumnes. Inspirant-nos en les escoles de primer nivell i persones referents en educació a escala internacional.

Proporcionant als alumnes les oportunitats que necessiten per desenvolupar les seves habilitats i descobrir els seus talents. Donant-los les eines per a construir el seu propi futur.

Educare Instruendo

El nostre compromís ve determinat pel nostre lema Educare Instruendo, donar una formació humanística i acadèmica completa, per tal que els alumnes desenvolupin al màxim les seves capacitats, l’interès per la ciència i el gust pel coneixement.

Compromís i missió

La nostra missió és oferir l’experiència educativa de la més alta qualitat, tot proporcionant als alumnes les oportunitats que necessiten per desenvolupar les seves habilitats i descobrir els seus talents. Busquem l’estratègia òptima per a que els aprenentatges arribin a cada alumne, en un clima de confiança, seguretat i reforç positiu per tal que aconsegueixin l’èxit educatiu i que puguin fer realitat els seus somnis.

Per fer-ho, comptem amb un equip de mestres, amb una excel·lent formació, que ensenyen amb rigor, creativitat, sorpresa, alegria i passió. Des del lideratge i el coaching educatiu,  i amb  un projecte de valors que és el fonament del nostre ideari.

Importancia de les llengües estrangeres

Comptem amb un programa d’aprenentatge de l’anglès que comença a l’Escola Bressol fins al Cicle Superior de Primària, on els alumnes poden realitzar proves prèvies oficials de “starters” i “movers”. A més, garantim la continuïtat cap a l’educació Secundària on els alumnes també es poden presentar a diferents proves oficials com el “First Certificate of English”.

Metodología 1x1

Per tal d’arribar a tots els alumnes i aconseguir reptes per cada un d’ells, treballem buscant les sinergies que fan que cada alumne potenciï els màxims talents oferint el millor de si mateix, és a dir a través de l’1×1: “jo amb tu i tu amb mi”. Per aconseguir-ho, és fonamental la bona coordinació establerta entre família, escola i alumnes, un aprenentatge a 360º

Cultura de l'esport i sentit musical

Volem fomentar l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Destaquem la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos que constitueixen principis valuosos de l’acció educativa i contribueixen a la millora de l’autoestima.

Treballem la música de diferents maneres i amb uns objectius marcats a cada cicle, sempre donant molta importància al ritme, al tempo, al sentit auditiu, coordinació i moviment… i a gaudir de la pràctica musical.

Serveis a les Escoles Joan Roca

Departament d'Orientació i Logopeda

Disposem d’un Departament d’Orientació format per psicòloga i logopeda pròpies de l’escola i diverses mestres de suport pedagògic.

A més de portar seguiment de la tasca vers l’atenció a la diversitat de l’alumnat, aquest Departament coordina el Projecte d’Acció Tutorial, que fa coherents totes les accions dels tutors i professors, que realitzen un ensenyament personalitzat, respectant els diferents ritmes de maduració i estils d’aprenentatge, i afavorint la comunicació entre l’escola i la família.

Servei de Menjador

Oferim un servei de menjador de catering diari per tots els alumnes confiant l’excel.lència dels productes a una empresa de més de 20 anys d’experiència escolar. Un servei atès per personal especialitzat que ofereix als alumnes hàbits alimentaris, de funcionament i d’higiene personal.

Els menús són elaborats per especialistes, adequats a l’edat i a les necessitats dels alumnes, sempre tenint en compte les al·lèrgies o intoleràncies alimentàries i dietes puntuals.

Extraescolars

Les activitats extraescolars es realitzen fora de l’horari escolar i tenen com a finalitat millorar l’educació dels seus fills/es. Volem destacar com a objectius més importants de les activitats extraescolars els de millorar el coneixement d’una àrea educativa, fomentar els valors, promoure un seguit d’habilitats, augmentar la participació dels alumnes en la vida escolar i millorar la convivència entre els companys. 

Casals i Campus

Disposem de Servei de Casal i Esplai per tal d’oferir a les famílies la possibilitat de deixar a l’escola els seus fills i filles en dies de lliure disposició de l’escola, dies festius de Nadal, Setmana Santa, vacances d’estiu,…

L’equip de mestres de l’Escola organitza les activitats sota la supervisió del Coordinador d’Activitats i Serveis.

Plataforma Educativa

Disposem d’una Plataforma Educativa que abraça tots els camps de l’escola, secretaria, administració, control d’alumnat, assistència a classe, programacions, butlletins de notes, sessions privades per pares, alumnes i professors… per això cada professor disposa d’un portàtil a l’aula.

Acollida i Permanències

Oferim un servei de d’acollida al matí de 7’30 a 9h per a totes aquelles famílies que ho necessitin i de permanències per la tarda de 17h a 18:30h. El funcionament i gestió d’aquest servei  escolar és responsabilitat del Coordinador d’Activitats i Serveis. En aquesta franja horària els alumnes estan sota supervisió de l’equip d’educadores de l’Escola.

Fundació Educare Instruendo

Es l’encarregada de l’atorgament d‘ajuts i beques, ajuda en la formació del professorat, l’Escola de mares i pares, l’intercanvi d’alumnes que realitzen les pràctiques a l’estranger i fomenta la participació en jornades educatives a tots els centres del Grup Escolar Roca

AMPA i Escola de Pares

Aquest Departament proposa a les famílies conferències de caire educatiu dins el marc de l’Escola de Pares, amb l’assistència de ponents de prestigi, com Eduard Estivill, Elsa Punset, etc.

Contacta amb les Escoles Joan Roca