Caràcter propi de les Escoles Joan Roca

El Grup Escolar Roca s’autodefineix com una escola privada concertada, en règim de coeducació, catalana, amb voluntat europeista i oberta al món. Es proposa complir una funció social i educativa dins de la línia dels que creiem en la democràcia i els valors humans i de respecte a la Declaració Universal dels Drets Humans.

Les Escoles Joan Roca Guipúscoa i Joan Roca Meridiana pertanyen al Grup Escolar Roca i disposen de les etapes educatives de Bressol, 2n Cicle d’Educació Infantil i Educació Primària. A més, els alumnes tenen continuïtat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerats i Formació Professional Específica al Centre d’Estudis Roca.

Ensenyament Innovador

Amb una metodologia pròpia, que treballa amb propostes innovadores i provades d’aprenentatge, que s’adapten en cada moment a l’evolució d’un món global, en benefici d’un ensenyament eficaç i motivador dels alumnes. Inspirant-nos en les escoles de primer nivell i persones referents en educació a escala internacional.

Proporcionant als alumnes les oportunitats que necessiten per desenvolupar les seves habilitats i descobrir els seus talents. Donant-los les eines per a construir el seu propi futur.

Educare Instruendo

El nostre compromís ve determinat pel nostre lema Educare Instruendo, donar una formació humanística i acadèmica completa, per tal que els alumnes desenvolupin al màxim les seves capacitats, l’interès per la ciència i el gust pel coneixement.

Compromís i missió

La nostra missió és oferir l’experiència educativa de la més alta qualitat, tot proporcionant als alumnes les oportunitats que necessiten per desenvolupar les seves habilitats i descobrir els seus talents. Busquem l’estratègia òptima per a que els aprenentatges arribin a cada alumne, en un clima de confiança, seguretat i reforç positiu per tal que aconsegueixin l’èxit educatiu i que puguin fer realitat els seus somnis.

Per fer-ho, comptem amb un equip de mestres, amb una excel·lent formació, que ensenyen amb rigor, creativitat, sorpresa, alegria i passió. Des del lideratge i el coaching educatiu,  i amb  un projecte de valors que és el fonament del nostre ideari.

Importancia de les llengües estrangeres

Comptem amb un programa d’aprenentatge de l’anglès que comença a l’Escola Bressol fins al Cicle Superior de Primària, on els alumnes poden realitzar proves prèvies oficials de “starters” i “movers”. A més, garantim la continuïtat cap a l’educació Secundària on els alumnes també es poden presentar a diferents proves oficials com el “First Certificate of English”.

Metodología 1x1

Per tal d’arribar a tots els alumnes i aconseguir reptes per cada un d’ells, treballem buscant les sinergies que fan que cada alumne potenciï els màxims talents oferint el millor de si mateix, és a dir a través de l’1×1: “jo amb tu i tu amb mi”. Per aconseguir-ho, és fonamental la bona coordinació establerta entre família, escola i alumnes, un aprenentatge a 360º

Cultura de l'esport i sentit musical

Volem fomentar l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Destaquem la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos que constitueixen principis valuosos de l’acció educativa i contribueixen a la millora de l’autoestima.

Treballem la música de diferents maneres i amb uns objectius marcats a cada cicle, sempre donant molta importància al ritme, al tempo, al sentit auditiu, coordinació i moviment… i a gaudir de la pràctica musical.

Les Escoles Joan Roca en dades...

65
Anys dedicats a ensenyar
600
Alumnes cada any
40
Professors especialitzats

A les escoles del Grup Escolar Roca apostem per l’Excel·lència Educativa i Formativa per tal que els nostres alumnes arribin a ser persones ben instruïdes i ben formades per aquesta societat.


Les Escoles Joan Roca

Les escoles Joan Roca inicien la seva activitat educativa l’any 1959. El seu fundador va ser el Sr. Joan Roca i Moreno. La paraula EDUCACIÓ ve de la paraula llatina EDUCERE que significa guiar, conduir…de EDUCARE que significa formar o instruir i pot definir-se com: tots aquells processos que són bidireccionals mitjançant els quals es poden transmetre coneixements, costums, valors, formes d’actuar, de pensar… mitjançant qualsevol eina, tan comunicativa com tecnològica. Les escoles, com a l’etapa del fundador, han continuat evolucionant amb els barris als quals pertanyem perquè sempre han estat arrelats a la vida i a l’evolució d’aquests.

Com va començar…

El Sr. Joan Roca i Moreno va néixer el 29 de març de 1919 en el si d’una família amb els valors definits en l’humanisme cristià. De jove començà la seva activitat formativa en petits grups de Sant Pere Claver. Una joventut viscuda amb dificultats econòmiques i una guerra, que trenca amb les seves il·lusions, fan que més tard valori com a molt necessari la formació dels joves, una formació que per a ell més que donar uns coneixements, i això condicionarà tota la seva activitat docent, era formar en els valors humans. D’aquesta manera quedarà recollit a l’anagrama de l’escola: “Educare Instruendo”; educar, formar mitjançant els coneixements.

La nostra història…

És a l’any 1959 quan es decideix a deixar totes les seves activitats i el treball i dedica tots els seus estalvis per tal d’aconduir uns locals de lloguer situats a l’Av. Meridiana 237 amb la col·laboració de la seva esposa i fills. Es demanen tots els permisos i al setembre de 1959 s’inicia l’activitat docent amb dos grups de primària. A partir d’aquest moment res no aturarà l’evolució de l’Escola. El Sr. Joan Roca i Moreno va morir als 65 anys, el 8 de desembre de 1984, deixant una escola de tres nivells educatius: Llar d’infants, Educació General Bàsica i Formació Professional de primer i segon grau de diverses especialitats. En total 39 grups, 1312 alumnes escolaritzats i 47 professors. Va deixar una escola arrelada al barri perquè va créixer i evolucionar amb ell.

Des de l’any 1984 fins a l’11 d’agost de 1997 la Sra. Maria Puy Fernàndez i Fernández, esposa del Sr. Joan Roca, es va fer càrrec de l’escola amb l’ajut del seu fill Joan Josep Roca i Fernández. Aquesta etapa es caracteritza per tres fets:

  • la consolidació de les diferents etapes educatives i de les diferents especialitats de Formació Professional;
  • l’inici i planificació de la reforma educativa
  • l’absorció de l’escola de primària QUINVEL, actualment l’escola Joan Roca Guipúscoa.

Durant aquesta etapa l’escola arriba a assolir 62 grups, 1400 alumnes i 79 professors. També queda consolidada la línia pedagògica expressada en el Caràcter Propi i Projecte Educatiu del Centre. La Sra.Maria Puy Fernández va morir l’onze d’agost de 1997 a la seva mort es va fer càrrec de les escoles el seu fill Joan Josep Roca i Fernández.

Centres Formadors

L’Escola té a bé participar del seu bon fer i de la seva professionalitat a totes aquelles persones que estiguin en formació acadèmica per l’obtenció de titulacions, tant de graus formatius com de mestres, tenint alumnat del nostre centre de continuïtat “Centre d’Estudis Roca” i de les millors universitats.

Així doncs, fa uns anys, ens hem establert com a centre formador per donar a conèixer bones pràctiques educatives per tal de completar la formació pràctica d’aquests alumnes, oferint-los la possibilitat de desenvolupar-se en un ambient d’excel·lència. El nostre compromís és garantir un bon model i vetllar per una completa formació també en la dimensió humana.

Tanmateix també tenen cabuda altres formacions no adreçades a la formació docent, com titulacions informàtiques, administratives, del lleure… Formem alumnes, famílies i professors.

La preocupació del Sr. Joan Josep Roca era fer possible el projecte de centre que contemplava la remodelació i ampliació de tots els espais del centre a mesura que s’anava aplicant la reforma educativa. Ha estat una etapa difícil donat que la reforma contemplava totes les etapes educatives; Primària; Educació Secundària Obligatòria; Batxillerats i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.

Les escoles han multiplicat per tres els seus espais i han millorat totes les instal·lacions. Podríem dir que des de l’any 1997 l’escola s’ha modernitzat actualitzant instal·lacions. Al mateix temps la reforma educativa exigia la preparació del professorat i la seva ampliació. Tots aquests reptes han estat assolits i ara com en l’anterior etapa comencem una fase de consolidació i estabilitat.

Les tres escoles Joan Roca Meridiana, Joan Roca Guipúscoa i Centre d’Estudis Roca, actualment tenen un total de 93 grups entre totes les etapes educatives, i uns 2200 alumnes aproximadament.