Serveis generals

Serveis generals

En aquest espai de l’escola s’atén a les famílies en tots els aspectes: informació, venda d’equipació, de llibres, i qualsevol altra necessitat.

Dades del pare, mare o tutor:

Departament d’orientació

Un servei amb personal qualificat, Psicòloga i Logopeda que té com a objectius principals:

Orientar i acompanyar a pares, mestres i alumnes en el camí

Aportar i suggerir noves estratègies, metodologies i tècniques de treball en la pràctica docent diària

• Realitzar un seguiment exhaustiu de l’evolució dels alumnes respecte a la maduració personal i l’adquisició d’aprenentatges dins i fora de l’escola

• Organitzar l’Escola de Pares, un espai d’Orientació Familiar òptim per aclarir i exposar dubtes i experiències. Oferim als pares eines i estratègies útils i eficients amb conferenciants de prestigi que venen a l’escola per aconseguir pares eficaços amb formació sistemàtica

• Facilitar llibres i material específic dels temes que poden ser d’interés per les families, gelosia, adolescència, la son...

Acció tutorial

La tutoria és un element CLAU DE L’ÈXIT EDUCATIU DE L’ALUMNAT. Per això, el seguiment de l’alumnat en el seu rendiment i la seva formació personal és molt important per a nosaltres.

La tutoria guia, estimula i acompanya a l’alumne en el seu aprenentatge.

La nostra escola, implica a tots els membres de la comunitat educativa: és responsabilitat del conjunt del professorat, famílies i personal d’administració i serveis, tots eduquem.

Atenció a la Diversitat

L’atenció a la diversitat de l’alumnat, es tradueix en la personalització de l’educació.

L’atenció a la diversitat dels alumnes, consisteix en atendre les diferents capacitats, interessos i ritmes d’aprenentatge.

La tutora del grup és una peça clau en l’atenció individualitzada a l’alumnat. Entre les seves funcions està:

 • Guiar, estimular i acompanyar a l’alumne en el seu procés d’aprenentatge.
 • Coordinar, a aquests efectes, tot el professorat que incideix en un mateix alumne o alumna.

Amb l’objectiu de maximitzar l’aprenentatge de l’alumnat, les mestres de suport elaboren una programació del suport a les aules des de la flexibilitat, que es concreta en els següents aspectes:

 • Suport a l’aula ordinària per facilitar i potenciar el treball  multinivell.
 • Treball en grup reduït i individualitzat.
 • Preparació de materials i activitats adaptades.
 • Elaboració dels plans individualitzats.
 • Desdoblaments i Tallers.

Educació en Hàbits i Valors

La nostra tasca consisteix a ajudar els nostres infants a trobar i construir els valors que guiïn la seva vida.

Els autèntics valors, són aquells que es realitzen en el viure quotidià.

L’educació en valors té molt a veure amb la qualitat de l’ensenyament. Per això, l’educació en hàbits i valors és una senya d’identitat de la nostra escola.

Com a educadors tenim el deure i la responsabilitat de pensar quins valors estem transmetent, reflexionar-hi, i decidir si són els que volem transmetre. L’educació en valors és un repte compartit que ens ha d’implicar a tots.

Els objectius que ens plantegem, i que FORMEN PART DEL NOSTRE IDEARI, tenen a veure en educar el nostre alumnat en:

 • la seva autonomia
 • la seva capacitat d’esforç
 • la seva responsabilitat
 • la seva capacitat de diàleg i de reflexió
 • l’acceptació pròpia i dels altres

Amb la finalitat de construir principis i normes, que actuïn sobre el seu coneixement i la seva conducta, per a arribar a la seva maduració i creixement personal.

El respecte, la humilitat, la responsabilitat, la paciència, l’amistat, l’ordre, la generositat, la sinceritat, l’esforç, la tolerància, ... són exemples de valors que els infants des de ben petits han d’adquirir com a propis.

Tecnologia pedagògica

Disposem d’una Plataforma Educativa que abraça tots els camps de l’escola, secretaria, administració, control d’alumnat, assistència a classe, programacions, butllentins de notes, sessions privades per pares, alumnes i professors... per això cada professor disposa d’un portàtil a l’aula. Aules que es van equipant amb sistemes intel.ligents d’il.luminació led i sistema presencial, Canons, PDI’s Interactives, Ordinadors, Portàtils, Tablets, Robòtica... eines que acompanyen diariament els aprenentatges dels alumnes en aquesta Era Digital.

Menjador

L'Escola ofereix un servei de menjador de catering diari per tots els alumnes confiant l’excel.lència dels productes a una empresa de més de 20 anys d’experiència escolar.

Disposem de dos menjadors ben acondicionats amb Oficce separat per tal de garantir una òptima manipulació dels aliments. I per l’etapa de l’ESO oferim el servei de carmanyola amb neveres i microones d’us per els alumnes per aquelles families que òptin per aquesta opció. Un servei atès per personal especialitzat que ofereix als alumnes hàbits alimentaris, de funcionament i d’higiene personal.