Jocs de paraules i vocabulari amb tablets a P5

Jocs de paraules i vocabulari amb tablets a P5

Una de les eines digitals que mica en mica es va incorporant a les nostres escoles són les tablets. Una incorporació que fem d'una manera coherent, reflexiva i amb uns objectius didàctics molt clars per afavorir el millor assoliment de la competència digital.

Publicat el dijous, 22 novembre, 2018 - 10:15

Aquest recurs digital presenta moltes diferències a nivell conceptual i metodològic, comparat amb els ordinadors convencionals. Tot i que tenen alguns aspectes en comú, cal que la incorporació de les tablets és faci d'una manera coherent, reflexiva i amb uns objectius didàctics molt clars.

Les tablets poden aportar, als nostres alumnes, recursos que afavoreixin el millor assoliment de la competència digital així com de la resta de competències bàsiques.

Durant l'apadrinament lector entre els alumnes de P5 i 6è de primària, els infants han gaudit de diferents jocs de paraules i vocabulari per ampliar la comprensió lectora dels alumnes d'infantil.

No és suficient amb el fet d'entregar els dispositius als alumnes per realitzar determinades tasques, sinó que l'ús de les tauletes ha d'estar acompanyat i suportat per una correcta metodologia i un model didàctic perquè els alumnes puguin assolir realment aprenentatges significatius.

Els alumnes de P5 i 6è de primaària de l'Escola Joan Roca Guipúscoa són molt afortunats de gaudir, cada divendres, d'una nova sessió de lectura i jocs de paraules amb les tablets.