Millores curriculars a l'infantil

Millores curriculars a l'infantil

La nostra escola viu l’aprenentatge dels alumnes ajudant-se en el principi de l'estimulació primerenca, entusiasMAT, Clip-Clap - English for kids, art amb l'atelier, ens movem amb la música, avancem amb tecnologia...

Dades del pare, mare o tutor:

Estimulació Primerenca

Mitjançant un programa complert per tal d’afavorir la connexio neuronal i facilitar els camins de l´aprenentatge . Aquesta estimulació es duu a terme a nivell visual, auditiu i motriu, de totes les àrees del currículum d’ E.I, on es combinen un programa de bits enciclopèdics, matemàtics i de llenguatge (paraules/ frases), amb un embarbussament, una dita, un poema i una endevinalla.

Pel que fa a l’estimulació auditiva, es fa una audició quinzenal.

Respecte a l’estimulació motriu, el desenvolupament infantil, tant l’aspecte físic com intel·lectual, està directament relacionat amb la capacitat de moure’s. El moviment estimula el coneixement i a l’inrevés, per això es fa cada dia l’escala de braquiació i determinats exercicis (gatejar, braquiar, arrosegaments, rodolar, tombarelles, caminar...).

És un treball diari d’estimulació neuronal.

Descobrim La Ciència

A partir de la pròpia experiència i l’expressió d’allò après. Es porta a terme una metodologia creativa on els nens/es, aprenen a observar, manipular, descobrir, crear i experimentar amb elements quotidians. Aquest treball manipulatiu es complementa amb el llenguatge.

Vivim Les Matemàtiques amb EntusiasMAT

un projecte didàctic i pedagògic (de 3 a 12 anys) basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica i que ofereix al professorat múltiples metodologies i recursos perquè els alumnes estiguin motivats. Treballa tots els conceptes matemàtics des de ben petits per tal d’aprofitar la capacitat d’aprenentatge dels nens/es i l’adaptabilitat del seu cervell. L’objectiu és que siguin capaços d’analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context pràctic atenent la particularitat de cada infant.

 

Aquesta metodologia treballa les matemàtiques de manera més experiencial i manipulativa, i divideix la classe en diferents temps d’activitats, que són:

Per començar: 5 minuts:

 • Càlcul mental
 • Problema del dia
 • Més problemes orals

Bloc ensenyem- aprenem: 30-40 minuts

 • Activitats demostració.
 • Activitats manipulativas.
 • Jocs de cubs.
 • Matijocs.
 • Fitxa de l’alumnat.

Per acabar: 5 minuts.

 • Activitat breu de conclusió de la lliçó.
 • El meu diari.

Tot això afavoreix l’aprenentatge significatiu de l’alumne que es diverteix i aprendre jugant.

Aprenem A Llegir I A Escriure

per fomentar una bona capacitat d’expressió i de comprensió, doncs ens permeten augmentar el vocabulari, millorar la fluïdesa comunicativa i la capacitat per interactuar amb l’entorn més proper en les diferents llengues a l’escola.

El treball de la lectura i l’escriptura es duu a terme al llarg de tota l’Etapa de manera sistemàtica adaptant-se a les capacitats pròpies de cada infant afavorint que cada un d’ells desenvolupi al màxim les seves potencialitats.

Pla Lector

el pla lector de l’escola comença a P3, on els nens es familiaritzen amb paraules properes als seu entorn, com el propi nom i els noms dels companys, etiquetes posades a la classe, jocs de vocabulari...

A més a més, també contem amb un pla lector propi de l’escola, dissenyat per l’equip de mestres, de lectura sistematitzada, on els nens treballen a l’aula cada dia una pàgina del llibre amb la mestra.

És a dir, treballem la lectura amb diferents metodologies: globalitzada i analítica, i els combinem per afavorir l’aprenentatge del procés lector i la diversitat dels alumnes.

Parlem Anglès

Clip- Clap: "Clip–Clap - English for kids" és un mètode global basat en la motivació de l’alumne estimulant-lo a través del joc, de les cançons i de històries, creant situacions en anglès, en les quals l’alumne podrà desenvolupar al màxim les seves habilitats lingüístiques per poder comunicar-se en aquest idioma amb normalitat i adquirint el màxim de vocabulari.

    Aquestes històries creen unes classes dinàmiques, participatives i motivadores, adequades a cada edat i amb les que es garanteix l’aprenentatge global de l’anglès.

Es treballa amb material divers (flashcards, wordcards, backgrounds, titelles, pissarres digitals), ... i les sessions són diàries.

Ens Endinsem en l’Art amb l’Atelier

A l’escola Joan Roca li donem molta importància a l’aprenentatge de l’art i el desenvolupament de la creativitat, per això, treballem l’educació artística a partir de l’atelier, on es fan 3 grups a partir de dues classes, amb nens de les dues aules.  L’Escola enfoca el desenvolupament del talent artístic a partir d’un seguit d’activitats englobades dins l’Atelier on els alumnes experimenten amb tècniques i materials molt diversos que els permeten fer creacions úniques de les que es puguin sentir orgullosos del seu resultat i desenvolupen la seva basant creativa.

Es proposen activitats obertes i partint de diferents corrents artístiques amb uns artistes definits, amb l’objectiu de:

 • Desenvolupar la sensibilitat i la capacitat de creació
 • Enriquient de l’imaginari.
 • Estimular l’ interès per la pràctica artística.
 • Conèixer corrents artístiques i artistes importants.
 • Adquirir el vocabulari propi i desenvolupar una cultura artística oberta a la diversitat.
 • Adquirir una millor destresa dels seus mitjans d’expressió personals.
 • Descobrir els seus valors i els seus límits.
 • Desenvolupament del llenguatge visual dels alumnes.
 • Donar a conèixer el món visual, les diferents funcions de l’art a l’escola i a la societat, juntament amb la importància que té el treball artístic per a l’aprenentatge general dels alumnes.
 • Conèixer i ser capaç de descriure imatges de diferents períodes i cultures, artistes de notorietat, així com estar orientat i al corrent pel que fa a les activitats en l’àrea de l’art actual.

Ens Movem amb la Música

A partir de la cançó aprenem les notes musicals, a cantar, moure’ns, escoltar, respectar, comunicar i sentir. A aquest cicle els alumnes gaudeixen de dues hores setmanals de música on explorem els sons que ens envolten i d’altres que descobrim a partir d’audicions i projeccions audiovisuals. Cantem, dansem i fem activitats de moviment per aprofundir en el llenguatge musical, que està comprovat que ajuda en l’aprenentatge de la lectura i l’adquisició del llenguatge, a més a més que reforça el treball cooperatiu, les habilitats comunicatives i la creativitat.

Avancem amb Tecnologia

Les nostres aules són tecnològiques i ens permeten treballar en tots els àmbits de manera motivadora, especialitzada i individualitzada projectors, tablets, robots, pissarres digitals… les mestres estan formades en totes aquestes eines i per tant les usen de manera natural.

Explorem el Moviment

Construïm i aprenem a partir del propi cos. Treballem l’aspecte cognitiu i la capacitació motriu donant importància a l’activitat física i l’esport.

El nostre alumne viu amb plaer el treball i les diferents habilitats motrius, mitjançant els espais i les oportunitats que ofereix la nostra Escola, acceptant i comprenen normes de disciplina i comportament.