Escola Bressol Meridiana

Escola Bressol Meridiana

Tenint en compte que cada infant és diferent a la nostra Escola Bressol atenem especialment les necessitats bàsiques d´ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, emocional, lúdic i social dels infants... DISPONIBLE NOMÉS AL CENTRE DE MERIDIANA. 933403408.

Dades del pare, mare o tutor:

Tenint en compte que cada infant és diferent a la nostra Escola Bressol atenem especialment les necessitats bàsiques d´ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, emocional, lúdic i social dels infants a partir de recursos humans, materials i metodològics, comptant sobretot amb la col·laboració i participació dels pares i mares, principals formadors dels seus fills i filles.

Desde l´Escola plantegem una estreta interacció entrefamília i escola per tal d´afavorir el desenvolupament harmònic dels infants i del seu aprenentatge, entenent la tasca d´educar com una competència compartida, necessària per a aconseguir l´estabilitat i seguretat de l´infant.

Garantim el coneixement integral dels nostres alumnes de manera individual i descobrint i incentivant els seus talents.

Principals línies de treball

La metodologia de treball a l´Escola Bressol es complementa amb el pla d’estimulació primerenca general que consisteix en afavorir les màximes conexions neuronals de l´infant oferint-li una àmplia gamma d’oportunitats: Bits d’Intel·ligència, Audicions, Patrons Psicomotors... per tal que constitueixin una base ferma que sustentin els aprenentatges futurs.

Afegim una aportació extra d’activitats científiques i experimentals així com també de matemàtiques amb la utilització d’eines de tecnologia pedagògica dins les aulesdes de ben petits: tablets per realitzar activitats, robòtica amb un robot programable totalment adequat a les mans dels infants, PDI’s interactives...

En aquesta etapa donem una especial importància a les Especialitats de: Música, Psicomotricitat i Llengua Anglesa amb un mètode totalment integral. Totes aquestes matèries són impartides per Mestres Especialitzats de la mateixa manera que en les altres etapes de l’escola.

Treballem diàriament les destresses manuals amb activitats manipulatives com encaixos, puzzles i construccions, que afavoreixen el desenvolupament de la lògica i la noció d’espai dels infants.

Afavorim el desenvolupament del llenguatge i el raonament tot potenciant l’aprenentatge amb un Programa de Pla Lector de metodología pròpia que al relacionar-lo amb la Lecto-escriptura i realitzant exercicis específics de Grafomotricitat aconsegueix el despertar de la lectura.

Treballem vers el concepte de les Intel·ligències Múltiples de la mateixa manera que es fa en la resta d’etapes i els Hàbits i Valorstambé constitueixen en aquestes edats, la base per un ferm desenvolupament personal.

El desenvolupament harmònic de l’infant, atenent les seves necessitats bàsiques

Tenint en compte els grans beneficis de la natació, oferim aquesta activitat pels infants que ja tenen un any i dins de l´horari escolar.

També es realitzen Sortides Culturals relacionades amb la programació anual d’aula i es celebren les Festes Tradicionals, activitats on els alumnes poden interactuar amb alumnes d'altres Cicles de l´Escola, tot potenciant la convivència.

L'Escola Bressol és un espai privilegiat d'intercanvis afectius, de construcció d'aptituds i actituds, vivències i sensibilitats mitjançant l'afecte i el compromís com a components fonamentals.

Disposem de dues linies per aquesta etapa amb dues aules de P1 i de P2, aules que es van transforman amb sistemes intel.ligents d’il.luminació led i sistema presencial, Canons, PDI’s Interactives, Ordinadors, Portàtils, Tablets, Robòtica... einesque acompanyen diariament els aprenentatges dels alumnes en aquesta Era Digital.

Bressol P2 angles
Bressol P2 angles
Bressol P2 lectura
Bressol P2 lectura
Bressol P2 lectura
Bressol P1 dormir
Bressol P1 Tablet
Bressol P1 Beebot
Av. Meridiana 263, 08027 Barcelona
932 430 770