Educació primària

Educació primària

La nostra escola viu l’aprenentatge dels alumnes ajudant-se en el principi de la teoria de les Intel·ligències Múltiples, en el Programa de l’Estimulació Primerenca (en els primers cursos), en el Pla Lector i de Comprensió (PLC) i en el treball dels i amb Valors entre altres disciplines.

Dades del pare, mare o tutor:

A l’Educació Primària, compromesos amb la continuitat de l’Educació Infantil cap aquesta etapa i seguint l’Ideari de l’escola, continuem avançant amb l’ambició de transmetre una Bona Formació Humanística, el gust pel coneixement i l’Interès per la Ciència amb la finalitat que els nostres alumnes adquireixin les eines i recursos tant acadèmics com humanístics necessaris per desenvolupar-se amb èxit, autonomia i criteri en el món en el qual vivim.

Per això mateix creiem i treballem pel saber, saber fer, saber ser, saber estar i saber actuar. Per tal de poder arribar a tots als alumnes i aconseguir aquestes fites en cada un d’ells, treballem a través de l’1x1, adaptant-nos a la situació de cada alumne potenciant-lo al màxim de manera que pugui treure el millor de si mateix i així pugui utilitzar de manera efectiva els coneixements, habilitats i actituds apresos en els diversos contextos en què es pugui trobar. Per aconseguir-ho, és fonamental la bona coordinació establerta entre cicles i amb l’Educació Infantil, els suports individualitzats i la continuació de la Primària, amb el Centre d’Estudis Roca.

Som una escola familiar d’una línea amb classes grans i lluminoses. Disposem de patis, aula de música, espai per Psicomotricitat i una aula Polivalent per diversos usos.

Què ens mou?

El Pla lector, el treball de les intel·ligències múltiples, el programa de l’estimulació primerenca (en els cursos més baixos), els grups de treball de resolució de problemes diversos, l’experimentació i el treball en valors serien els 6 pilars de la nostra tasca diària.

Aquests 6 pilars de la nostra tasca diària juntament amb una metodologia coherent, dinàmica i global permeten l’assoliment i l’èxit de les competències bàsiques a l’Educació Primària.

A l’escola prioritzem:

  • La motivació, l’alegría i la passió, com a factor imprescindible
  • la captivació, interacció i empatia de cadascun dels nostres alumnes
  • El compromís, la vàlua i lideratge dels nostres mestres
  • La curiositat, el criteri i el sentit comú dels continguts que aprenen
  • La innovació, l’excel.lència i l’emprenedoria vers el món que els envolta
  • El rigor, la capacitació i la determinació del dia a dia a l’escola

Per tal d’arribar a tots als alumnes i aconseguir reptes per cada un d’ells, treballem buscant les sinergies que fan que cada alumne potencii els màxims talents oferint el millor de si mateix, és a dir a través de l’1x1: “jo amb tu i tu amb mi”. Per aconseguir-ho, és fonamental la bona coordinació establerta entre familia, escola i alumnes, un aprenentatge a 360º on la continuació entre Cicles, Etapes i de la Primària amb el Centre d’Estudis Roca sigui una realitat.

Una escola del Bressol a la Universitat.

Junts, molts anys, per triunfar !

Principals línies de treball i complements integrats “ at anytime & anywhere”

La importància de les Llengues estrangeres a l’Educació Primària

Comptem amb un programa d’aprenentatge de l’anglès que comença a l’Escola Bressol fins al Cicle Superior de Primària garantint la continuitat cap a l’educació Secundària on els alumnes ja es poden presentar a diferents proves oficials.

A Cicle Inicial amb un mètode concret basat en el diàleg i el “listen”, amb vocabulari senzill i proper inicien un aprenentatge de la lecto- escriptura a més del de comprensió i expressió oral en aquesta llengua.
La metodologia és molt dinàmica i eficaç amb activitats, cançons i representació d’històries que permeten la participació dels alumnes de manera constant i utilitzant la llengua anglesa com una llengua habitual.
Es segueix utilitzant material d’aula variat com les flashcards, wordcards, backgrounds, titelles, màscares, còmics, CD, pissarres digitals, pel·lícules en anglès, ... i les sessions són diàries.

En els Cicles Mitjà i Superior on els continguts es van ampliant de manera que es posa més èmfasi en la part gramatical de la llengua donant més vocabulari i seguir reforçant l’expressió oral, per tal de formar alumnes competents en tots els aspectes comunicatius. Procurem ampliar i optimitzar al màxim les hores d’anglès amb matèries curriculars en aquesta mateixa llengua (Arts and Crafts, Science)...
El nostre objectiu és que al final de l’Educació Primària, els alumnes adquireixin una competència oral i escrita en llengua anglesa per utilitzar-la, per comprendre, parlar, conversar, llegir i escriure de manera competent i entenedora i els recursos tecnològics interactius són d’ús freqüent a l’aula i complementen l’aprenentatge dels alumnes.

A cinquè introduim la llengua alemanya com a 4rta llengua, fet que diferencia l’aprenentatge d’una llengua amb arrels germàniques i d’altres construccions fonètiques. [A partir d’aquest curs els nostres alumnes realitzaran dues hores setmanals en aquesta llengua].

La importància de la cultura de l’Esport

En l’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física en l’etapa de primària volem fonamentar l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Destaquem la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuades; i el sentir-se bé amb el propi cos que constitueixen principis valuosos de l’acció educativa i contribueixen a la millora de l’autoestima
Oferim diferents disciplines esportives de tal manera que els alumnes puguin trobar en alguna les diferents possibilitats per descobrir els beneficis que ens pot aportar l’esport a la vida quotidiana. Els alumnes del centre de Guipúscoa, per exemple, realitzen activitats al Poliesportiu Bac de Roda que tenen al costat de l´escola.

La importància del sentit musical i la música

A l’etapa de primària treballem la música de diferents maneres i amb uns objectius marcats a cada cicle, sempre donant molta importància al ritme, al tempo, al sentit auditiu... i a gaudir de la pràctica musical.

A cicle inicial introduïm el llenguatge musical a partir de ritmes, audicions i cançons que ens ajuden a aprendre els conceptes fonamentals d’aquest llenguatge. Quan arribem a cicle mitjà ja estem preparats per començar a aprendre a tocar un instrument i treballem la memòria musical. Un cop arribem a cicle superior aprenem a cuidar i tocar un instrument de vent-fusta, la flauta dolça. L’estudi d’un instrument millora el desenvolupament del cervell i tot el sistema neurològic, ajuda a tenir més autodisciplina i concentració, així com produeix millores en la memòria, en la vista i en l’audició.

 

L’escola disposa d’aules de música noves, adaptades, amb xilòfons per a tots el alumnes, projector, equip de so o teclat digital.

Primaria 5o informatica
Primaria 5o informatica
Primaria 6o clase
Primaria 6o clase
Primaria 3o ingles creativo
Primaria 3o musica
Primaria 3o musica