Educació infantil

Educació infantil

Aquest Cicle esdevé un espai propici i òptim pel desenvolupament complert de l’infant.

Dades del pare, mare o tutor:

Aquest Cicle esdevé un espai propici i òptim pel desenvolupament complert de l’infant.

El nostre compromís diàri el conformen activitats i oportunitats dissenyades per potenciar les capacitats i talents de l’infant a tots els màxims nivells i en un clima de confiança i seguretat. A més, comptem amb programes propis específics com el PLA LECTOR I DE COMPRENSIÓ (PLC) i el desenvolupament de les INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES amb l’ESTIMULACIÓ PRIMERENCA.

Avancem amb l’ideal de transmetre una bona formació humanística, gust pel coneixement i interès per la ciència amb l’objectiu d’educar als nens per caminar per la vida i no establir el camí pels nens.

Principals línies de treball

Desenvolupem la nostra tasca educativa amb eficàcia basant-nos en els principis de l’Estimulació Primerenca i la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner i per tal que cada alumne desenvolupi al màxim les seves capacitats i potencials. Per això també donem molta importància al treball 1x1 amb cada un dels nostres alumnes buscant la manera més estratègica de fer que els aprenentatges arrivin a cadascú.

L’Escola ha dissenyat una metodologia pròpia per treballar amb fermesa les diferents propostes d’Aprenentatge,l’Atelier de l’artista, Pla Matemàtic, Pla d’anglès... i els Nuclis de Descoberta.

A més disposem d’un ampli ventall de RECURSOS TECNOLÒGICS utilitzats diàriament dins l’aula com són les tablets amb aplicacions adequades per cada grup d’edat i les pissarres digitals amb activitats elaborades per les pròpies mestres, ordinadors per l’us dels alumnes... Totes les aules estan equipades amb aquests recursos per poder-ne fer un ús integrat plenament en el dia a dia. També hem incorporat robots a les aules per tal d’estimular capacitats com la orientació espacial i la lògica amb l’ajuda de les darreres innovacions educatives.

També, a tota l’ Escola disposem de la Plataforma interactiva. Aquesta plataforma ens permet fer arribar la informació curricular i pedagògica a tota la Comunitat Educativa (famílies, alumnes, professorat…) a partir d’articles infomatius, àlbums de fotografies, recomanacions dels mestres específiques etc. Amb una sessió privada i individual per cada tutor, alumnes, pare i mare.

Què fem, perquè ho fem I com ho fem

Treballem els hàbits: Cada dia, quan els nens arriben a les aules, hi ha unes rutines quotidianes que els ajuden a sentir- se a dins d’un grup- classe, i que els hi donen seguretat i confiança i afavoreixen les relacions personals entre els nens i amb la mestra.

També els hi dóna responsabilitat i autonomia personal, ja que cada setmana hi ha a la classe uns encarregats de fer cada rutina. Això també afavoreix el respecte pels propis companys i ens ajuda a saber esperar el nostre torn i escoltar a la resta dels nens.

Infantil P4 Ordenadores
Infantil P4 tablets
Infantil P4 olorfloreal
Infantil P5 beebot
Infantil P4 Beebot