Breu història

Breu història

Les escoles Joan Roca inicien la seva activitat educativa l’any 1959. El seu fundador va ser el Sr. Joan Roca i Moreno. El Sr. Joan Roca i Moreno va néixer el 29 de març de 1919 en el si d´una família on els valors definits en l´humanisme cristià eren força importants...

Dades del pare, mare o tutor:

BREU HISTÒRIA D’ESCOLES JOAN ROCA

Les escoles Joan Roca inicien la seva activitat educativa l’any 1959. El seu fundador va ser el Sr. Joan Roca i Moreno.

El Sr. Joan Roca i Moreno va néixer el 29 de març de 1919 en el si d´una família on els valors definits en l´humanisme cristià. De jove començà la seva activitat formativa en petits grups de Sant Pere Claver. Una joventut viscuda amb dificultats econòmiques i una guerra, que trenca amb les seves il•lusions, fan que més tard valori com a molt necessari la formació dels joves, una formació que per a elles més que donar uns coneixements, i això condicionarà tota la seva activitat docent, formar en els valors humans. D´aquesta manera quedarà recollit a l´anagrama de l´escola: "Educare Instruendo"; educar, formar mitjançant els coneixements.

La paraula EDUCACIÓ ve de la paraulallatina EDUCERE que significa guiar, conduïr... o de EDUCARE que significa formar o instruïr i pot definir-se com: tots aquells procesos que són bi-direccionals mitjançant els quals es poden transmetre coneixements, costums, valors, formes d’actuar, de pensar... mitjançant qualsevol eina, tant comunicativa com tecnológica.

Les escoles JOAN ROCA aposten per l’Excel-lència Educativa i per l’Excel.lència Formativa per arribar a ser persones ben instruides i ben formades per aquesta societat.

És a l´any 1959 quan es decideix a deixar totes les seves activitats i el treball i dedica tots els seus estalvis per tal d´aconduir uns locals de lloguer situats a l´Av. Meridiana 237 amb la col·laboració de la seva esposa i fills. Es demanen tots els permisos i al setembre de 1959 s´inicial activitat docent amb dos grups de primària. A partir d´aquest moment res no aturarà l´evolució de l´Escola. El Sr. Joan Roca i Moreno va morir als 65 anys, el 8 de desembre de 1984, deixant una escola amb tres nivells educatius, Llar d´infants, Educació General Bàsica i Formació Professional de primer i segon grau de diverses especialitats. En total 39 grups, 1312 alumnes escolaritzats i 47 professors. Va deixar una escola arrelada al barri perquè va créixer i evolucionar amb ell.

Des de l´any 1984 fins al 11 l´agost de 1997 la Sra. Maria Puy Fernàndez i Fernández esposa del Sr. Joan Roca es va fer càrrec de l´escola amb l´ajut del seu fill Joan Josep Roca i Fernández. Aquesta etapa es caracteritza per tres fets: la consolidació de les diferents etapes educatives i de les diferents especialitats de Formació Professional; l´inici i planificació de la reforma educativa i l’absorció de l´escola de primària QUINVEL, actualment l’escola Joan Roca Guipuzcoa. Durant aquesta etapa l´escola arriba a assolir 62 grups, 1400 alumnes i 79 professors. També queda consolidada la línia pedagògica expressada en el Caràcter Propi i Projecte Educatiu del Centre. La Sra. Maria Puy Fernández va morir l´onze d´agost de 1997 a la seva mort es va fer càrrec de les escoles el seufill Joan Josep Roca i Fernández.

La preocupació del Sr. Joan Josep Roca era fer possible el projecte de centre que contemplava la remodelació i ampliació de tots els espais del centre a mida que s´anava aplicant la reforma educativa. Ha estat una etapa difícil donat que la reforma contemplava totes les etapes educatives; Primària; Educació Secundària Obligatòria; Batxillerats i Cicles Formatius de Grau superior i mitjà. L´escola ha multiplicat per tres els seus espais, ha millorat totes les instal·lacions..Podríem dir que des de l´any 1997 l´escola s´ha modernitza tactualitzant instal·lacions. Al mateix temps la reforma educativa exigia la preparació del professorat i la seva ampliació. Tots aquests reptes han estat assolits i ara com en l´anterior etapa comencem una fase de consolidació i estabilitat. Les tres escoles Joan Roca Meridiana, Joan Roca Guipuzcoa i Centre d’Estudis Roca, actualment tenen un total de de 93 grups entre totes les etapes educatives, 2200 alumnes. L´escola com a l´etapa del fundador Sr. Joan Roca Moreno ha continuat evolucionant com el barri perquè sempre ha estat arrelat a la vida i a l´evolució del mateix.

Caràcter Propi de l’escola

L’Escola Roca s’autodefineix com una escola privada concertada, en règim de coeducació, catalana, amb volunta teuropeista i oberta al món. Es proposa complir una funció social i educativa dins de la línia dels que creiem en la democràcia i els valors humans des de la perspectiva cristiana i de respecte a la Declaració Universal dels Drets Humans.

L’Escola Joan Roca és una escola privada que pertany al grup d’Escoles Joan Roca, les quals disposen de totes les etapes educatives: 1r Cicle Ed.Infantil, 2n Cicle Ed. Infantil, Educció Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerats i Formació Professional Específica.

1r Cicle Educació Infantil de dues línies

Des de mesos als 3 anys

2n Cicle Educació Infantil d’unalínia

Dels 3 als 6 anys

Educació Primària

Dels 6 als 12 anys

Educació Secundària Obligatòria

Dels 12 als 16 anys

Batxillerats

Dels 16 als 18 anys.

Mòduls de Formació Professional

Cicles formatius de Grau Mitjà i superior (a partir dels 16 anys)

Informatica Infantil joan roca
Noves aules a l'escola Joan Roca
Pissares Digitales Interactives a l'escola Joan Roca
Dança a l'escola Joan Roca
Hort urba a l'escola Joan Roca
Pati a l'escola Joan Roca