Activitats extraescolars Meridiana

Activitats extraescolars Meridiana

Per aquest curs 2018-2019 apostem per la continuïtat de les activitats oferides durant el curs passat amb alguns canvis com la tornada del KUMON a la nostra oferta d’activitats. Recorda que comencem les activitats a partir de l'1 d'octubre. Reserva la teva plaça trucant al 933 403 408!

Dades del pare, mare o tutor:

Com cada any posem en marxa les activitats extraescolars de l'Escola. Aquestes activitats complementen l'educació dels nostres alumnes, ja que contribueixen a potenciar diferents habilitats, fomentar els hàbits i valors, i millorar el treball individual i en petit grup.

Per aquest curs 2018-19, apostem per la continuïtat de les activitats oferides durant el curs passat amb alguns canvis com la tornada del KUMON a la nostra oferta d’activitats. 

Aquest curs, l’oferta formativa ha augmentat respecte a anys anteriors, això és degut a la bona acollida que han tingut aquestes activitats i a l'aportació de tot el col·lectiu escolar en seguir potenciant les activitats extracurriculars de l'escola. 

En cada apartat podeu veure de què tracta l'activitat, quins són els seus objectius i a quin grup d'edat va destinada.

Us animem que participeu!

SERVEI D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS INICI DE CURS

Aquest curs oferim del 12 de setembre fins el 27 de setembre el servei d’extraescolars on els alumnes poden fer una sèrie d’activitats multidisciplinars abans de començar les activitats extraescolars escollides a partir de l'1 d’octubre. Informa't a la secretaria del centre.

Anglès Infantil

L’objectiu és brindar-los seguretat al parlar així com la capacitat per entendre l’ús de l’idioma en situacions rellevants del dia a dia. Les classes són completament en anglès, amb un professor nadiu titulat i amb experiència treballant amb nens.

Aquestes classes se centren especialment en aquelles activitats que agraden als nens, amb la possibilitat de moure’s, actuar, cantar i utilitzar la tecnologia.

L'objectiu principal que promou l'ensenyament de l'anglès  és el de sensibilitzar els alumnes de forma progressiva envers la llengua i la cultura anglosaxona.

La bona qualitat del primer contacte amb la llengua garantirà en els alumnes un apropament progressiu que repercutirà de forma positiva en els seus aprenentatges futurs.

Anglès Primària

En els cursos d’anglès per a alumnes de primària es treballen totes les habilitats: expressió oral, escrita i comprensió auditiva, sent l’objectiu principal desenvolupar al màxim la seva capacitat per entendre i utilitzar l’ idioma a nivell oral. Les classes són completament en anglès, amb un professor nadiu titulat i amb experiència treballant amb joves. Es brinden moltes oportunitats d’expressar-se sobre temes actuals o culturals, escoltar música i utilitzar la tecnologia.

Natació

El nostre programa té com a finalitat la millora de la tècnica dels estils de natació amb un plantejament esportiu sense abandonar l’ interès dels alumnes pels jocs aquàtics. 
Es fomenten els hàbits d'exercici físic per millorar el ritme respiratori, la propulsió, buscar una bona posició hidrodinàmica, perfeccionar la tècnica i altres destreses dinàmiques.

Cursos: Infantil i primària

Iniciació Esportiva

Activitat que pretén oferir als alumnes una sèrie de jocs  i activitats relacionades amb els esports (futbol, bàsquet ,voleibol ,handbol,...) amb els següents objectius:

-Les activitats plantejades afavoriran l'autonomia de l'alumne, en tant han de suposar un mitjà per a la seva formació integral.
- Cercar la millora de les capacitats perceptiu motrius que serveixin de base per a un posterior aprenentatge esportiu,tècnic i tàctic.
-Evitar l'especialització .
- Potenciar cooperació i la participació

Cursos:  Ed. Infantil

Minivolei

Activitat que pretén oferir als alumnes una sèrie de jocs  i activitats relacionades amb els esports molt orientada al minivolei amb els següents objectius:

-Les activitats plantejades afavoriran l'autonomia de l'alumne, en tant han de suposar un mitjà per a la seva formació integral.
- Cercar la millora de les capacitats perceptiu motrius que serveixin de base per a un posterior aprenentatge esportiu,tècnic i tàctic.
- Potenciar cooperació i la participació

Cursos:  1r i 2n de Primària

Voleibol

És l'esport amb més tradició a la nostra Escola. Els objectius propis del treball físic i esportiu es veuen reforçats per altres que nosaltres creiem tant o més importants que aquests, com són els de valors i actituds individuals i col·lectives.
Les classes agrupen nens/es de 3er a 6è de Primària. El grup participa en la competició organitzada pel Consell de l'Esport Escolar de Barcelona.

Cursos: De 3r a 6è de primària

Futbol

L’objectiu principal de l’activitat per educació infantil és iniciar-se amb l’esport del futbol amb continguts senzills i progressius. Treballarem aspectes tàctics i tècnics per millorar l’ aprenentatge de l’esport.

Com  a novetat aquest curs, obrim la possibilitat de competir a la lliga organitzada pel Consell Escolar Esportiu de Barcelona en el mes de desembre i augmentem un dia més les sessions a la setmana.

Cursos: Infantil i Primària

Tennis

La finalitat d’aquesta activitat és la pràctica d’exercicis de familiarització amb els elements que intervenen en el tennis. Fem exercicis que ens permetin dominar la pilota i la raqueta, i alhora treballem diferents cops del joc: dreta, revés, joc de xarxa i servei. Mitjançant el joc individual i per equips practiquem les regles bàsiques  d’aquest esport.

Cursos: Primària

Judo

L’objectiu principal de l’activitat és el desenvolupament de l’alumne en la transmissió de valors educatius: El codi moral del judo. Aquest codi desenvolupa valors com la cortesia, el coratge, la sinceritat, l’autocontrol, l’honor, la humilitat, l’amistat i el respecte.

Cursos: Infantil i Primària

Urban Dance

El Dance és una forma d'expressar i alliberar els  sentiments i estats d'ànim a través de la música i la utilització de l'espai. Desenvolupa la coordinació, lateralitat i el ritme. La complexitat dels passos és variable i es planifica d'acord a l'edat i capacitat de l'alumne.
Els nens i adolescents poden desenvolupar millor la seva creativitat i el seu acte aprenentatge, la metodologia aplicada els permet una àmplia gamma d'experiències, el que contribueix a incrementar la seva autoestima i les seves habilitats motrius.

Cursos: Infantil i primària

Robòtica

Activitat setmanal en la qual els nens, utilitzant un recurs tecnològic basat amb material “LEGO robòtic” poden desenvolupar capacitats creatives, habilitats socials i competències com: autonomia, iniciativa, responsabilitat, creativitat, treball en equip, autoestima i interès per la investigació. Més endavant es pot arribar a participar en la “LegoLeague”els grups més experts.

Cursos: Infantil i Primària

Art Teatral

La seva finalitat és aconseguir una experiència integradora dels llenguatges expressius, basant-se en el joc i el protagonisme dels alumnes; fomentant la seva expressió personal, així com la seva capacitat i actitud creativa.
Mitjançant el treball de múltiples activitats: expressió corporal, expressió lingüística, expressió plàstica i expressió rítmico musical, improvisació.
Potenciant no només les capacitats mencionades anteriorment, sinó també la seva imaginació i creativitat.

Cursos: Primària

Coral

L'activitat de Coral està destinada a aquells nens i nenes de Primària que gaudeixen a l'hora de cantar. Aprendran a fer-ho en grup i a tenir un bon control de la seva veu, evitant males postures i fent un escalfament previ al cant. Treballem un ampli repertori de cançons i cànons que de mica en mica anem polint.
La Coral de l'Escola actua tant al Festival de Nadal com al recital de Sant Jordi, igual que a la festa d'acomiadament de 6è.

Cursos: P5 i Primària

10 dits al teclat

Pretenem que els nostres alumnes adquireixin habilitat en l'ús i maneig del teclat. D'aquesta manera disposen d'agilitat i rapidesa alhora d'elaborar textos escrits de qualsevol de les àrees curriculars utilitzant l'ordinador. A més, milloren la capacitat de retenció d'informació i memòria, la fluïdesa lectora i la coordinació òculomanual en general. 
Aquesta activitat està destinada als alumnes de 3r a 6è de primària on en el treball amb les noves tecnologies es fa més evident.

Cursos: Primària

Guitarra

Per aquells alumnes que vulguin adquirir habilitats en el maneig d'aquest instrument musical i nocions de solfeig. Es tracta d'una activitat destinada a Primària on els alumnes a part de realitzar la pròpia activitat, també participen en actes festius de l'Escola com el festival de Nadal o Primavera.

Cursos: Primària

Piano

La fi d'aquesta activitat Extraescolar és desenvolupar en els alumnes la sensibilitat i la intel·ligència a través d'un coneixement bàsic del instrument i la interpretació musical.

Alguns dels objectius que es persegueixen en aquest taller són adoptar una correcta posició corporal que permeti la col · locació del instrument i que afavoreixi el seu maneig, conèixer i desenvolupar les funcions motrius que intervenen en l'execució, conèixer les possibilitats sonores del instrument i les seves característiques, iniciar la comprensió del llenguatge musical per a la seva interpretació, adquirir nocions sobre afinació, conèixer i ser capaços d'interpretar un repertori adequat a cada nivell.

Cursos: Primària

Alemany

L’Alemany és el segon idioma més estudiat a Catalunya i des de fa uns anys,l’Escola Joan Roca, l’ha fet com a segona llengua estrangera. Aquest curs 2016-2017 seguim  oferint aquesta activitat extraescolar.

Creàlia

L’Objectiu de Creàlia és treballar la creativitat a través de l’expressió artística. Es plantejaran exercicis de creació poc delimitats prenent com a referència l’art modern i contemporani.

A través de Plensa, Gormley o Siqueiros, als alumnes posaran a prova la seva capacitat creativa treballant com a verdaders artistes.

Patinatge

El patinatge artístic sobre rodes té com a objectiu principal barrejar els moviments de dansa amb la sincronització del moviment dels peus. Es tracta d’aconseguir la combinació perfecta. Per aquest motiu en patinatge trobem tanta diversitat de moviments, salts, piruetes, figures, etc

L’activitat de patinatge es realitzarà a la pista de la nostra escola.

El material necessari per a la pràctica del patinatge són patins de quatre rodes. Pregunteu a la monitora sobre les característiques i llocs de compra més adients.

Cursos: Primària

Musicàlia

L’Objectiu d’aquesta activitat és introduir els infants al món musical a través de la cançó , el moviment, l’audició i la pràctica instrumental.

Una manera lúdica d’iniciar-se al llenguatge musical, adquirint les habilitats necessàries els coneixements bàsics per a la futura pràctica d’un instrunment musical.

Cursos: Infantil

KUMON

A Kumon, l’alumne és el veritable protagonista i el nostre objectiu principal és que aconsegueixi aprendre a estudiar d’una manera autodidacta. El que oferim és molt més que unes classes particulars. Kumon és un mètode d’aprenentatge a llarg termini que desenvolupa una sèrie d’habilitats i capacitats en els alumnes a través de tres programes: Kumon Matemàtiques, Kumon Lectura i Kumon English.

Cursos: Infantil i Primària

Voleibol
Robòtica
Coral
Urban Dance